Anhydriet met geleiderails

Geleiderails in anhydrietvloeren – neem vroegtijdig uw maatregelen

De laatste jaren is de toepassing van anhydriet voor dekvloeren in de bouw in opkomst. Ook in nieuw te bouwen archiefruimten en archiefbewaarplaatsen wordt het gebruik van anhydriet dus populairder. Er zijn echter situaties waarin het gebruik van anhydriet risicos met zich mee kan brengen. Deze doen zich voor wat betreft archiefbewaarplaatsen met name voor als de geleiderails voor de verrijdbare stellingen verzonken in die (anhydriet)vloer aangebracht worden.

Neem dus vooraf maatregelen om grote problemen achteraf te voorkomen.

Wat is anhydriet?

Anhydriet is een gipsgebonden (calciumsulfaat / CaSo4) gietdekvloer. Het heeft een aantal voordelen boven traditionele cementgebonden (zandcement) vloeren:

  • De vloer kan gegoten worden wat een aanmerkelijk snellere manier van aanbrengen is dan zandcementvloeren
  • Deze vloeren hebben een zeer geringe krimp en een hoge buig-/treksterkte
  • Grote oppervlakten kunnen in één keer naadloos aangebracht worden.
  • Het is een duurzaam materiaal dat voor 98% uit reststoffen van industriële processen en gerecyclede materialen wordt gewonnen. Om die reden, in combinatie met de relatief lage CO2 waarde vergeleken met cement, scoort het product hoog in het ´nationaal pakket duurzaam bouwen´

Wat zijn de risico´s?

Anhydriet is zoals aangegeven een gipsgebonden materiaal (calciumsulfaat). Het verschil met de meeste zandcementvloeren is tweeledig. Zonder op de details in te gaan zijn dit de volgende:

  • Calciumsulfaat heeft een negatieve invloed op de beschermende zinklaag van de railsprofielen
  • De samenstelling van een anhydrietvloer maakt dat er geen passivering van staal optreedt. Met andere woorden: Er ontstaat geen beschermende laag op metaal dat in de vloer is opgenomen.

Nu hoeft dat geen probleem te zijn als de vloer droog genoeg is. Immers, zonder vocht ontstaat geen corrosie van metaal. Echter, de vloer wordt aangebracht met veel water. Bij te snel drogen van de vloer vormt zich een calciumcarbonaathuid aan de bovenzijde waardoor een deel van het vocht niet meer uit de vloer weg kan. Hiermee kan mogelijk corrosie van rails- en ondersteuningsprofielen ontstaan indien deze huid niet verwijderd wordt. Het verwijderen van de calciumcarbonaat dient zodanig te gebeuren dat de geleiderails niet beschadigd worden, wat de nodige aandacht en tijd vraagt en daardoor dus ook kosten oplevert. Bovenstaand is in ieder geval onze ervaring op basis van een case die wij in 2016 bij de hand hadden. (Zie verderop in dit artikel)

Online weinig tot geen eenduidige informatie

Online is weinig informatie beschikbaar over optredende corrosie bij toepassing van anhydrietvloeren. Het uitgebreide toepassingsdocument [PDF] over calciumsulfaatgebonden dekvloeren op nl.gips.de spreekt niet over gevaar van corrosie. Ondanks dat heeft datzelfde instituut wel een rapport over de corrosie van metaal onder invloed van gips [PDF, 8 MB]op haar website staan.

Daarnaast waarschuwt TBA in haar richtlijn BA 3.14 expliciet voor mogelijke corrosie bij contact tussen metaal en anhydriet, maar dan hoofdzakelijk voor buitensituaties, en in veel mindere mate voor binnensituaties zoals die voorkomen in archiefbewaarplaatsen.

Tenslotte meldt Gyvlon dan weer dat onder gebruikelijke omstandigheden geen corrosie zal ontstaan (vraag 10 uit de veelgestelde vragen op haar website)

Onze ervaringen en oplossingen

Ervaring

De roestbruine randen zijn precies datgene dat u wilt voorkomen: Corrosie onder of aan de geleiderails die naar boven is gekomen.

In een groot project dat vorig jaar door ons gerealiseerd is, is ca. 2000 strekkende meter geleiderails aangebracht in een anhydrietvloer. Het was ons vooraf, en tijdens montage niet bekend dat er anhydriet gebruikt zou worden, en het was achteraf volgens onze informatie ook de allereerste keer dat in een archiefbewaarplaats een anhydrietgietvloer aangebracht is.

Het gevolg van toepassing van deze gietvloer was een spoor van corrosie door diverse depots langs de geleiderails zichtbaar was. Corrosie die na uitgebreid onderzoek in die situatie geen negatieve invloed had op het draagvermogen van onze uniek vormgegeven geleiderails, maar wel optisch een lelijk beeld gaf.

In overleg met opdrachtgever en aannemer hebben we voor die specifieke situatie een oplossing geleverd die er voor zorgde dat vloer optisch weer prima in orde was, en de geleiderails gewoon functioneel bruikbaar was. De extra kosten die ontstaan zijn voor opdrachtgever waren achteraf gezien niet nodig geweest als men eerder maatregelen had getroffen.

Eindresultaat na toepassing UniCompact oplossingen

Oplossingen

Het afgelopen jaar hebben we een aantal oplossingen ontwikkeld die toepasbaar zijn bij toepassing van geleiderails in een anhydrietgietvloer in archiefbewaarplaatsen. Deze oplossingen voorkomen dat er corrosie kan optreden, en voorkomen tevens dat de zinklaag van verzinkte railsdelen wordt aangetast door de gietvloer.

Afhankelijk van de exacte toepassing van de vloer, de manier van aanbrengen, het moment van aanbrengen van de rails en nog wat andere variabelen kunnen wij u garanderen dat er geen problemen optreden zoals hierboven geschetst.

Het is van belang om in een vroeg stadium in overleg te treden indien u van plan bent om in uw archiefbewaarplaats anhydriet toe te passen.

Meer weten of nog vragen? Neem dan contact met ons op via 055-3689549 of stuur een mail naar info@unicompact.nl